Wij gebruiken cookies op deze site.

Bestuur

 

Stichting Still Fotografie heeft ten doel:
- het fotograferen van ernstig zieke, terminale en overleden kinderen of ouders van kinderen, in de leeftijd van vijftien weken (zwangerschap) tot en met één en twintig jaar;
-. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 

 

Het bestuur van Stichting Still Fotografie bestaat uit:

- Maayke Slot (secretaris)

- Maaike Achttienribbe (algemeen bestuurslid)

- Regien Wienen (penningmeester)

- Hans de Noord (voorzitter)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk.

Als je contact wil opnemen met het bestuur kan dat via het e-mailadres secretaris@stichtingstill.nl .

 

 

De stichting heeft 2 medewerkers in dienst: 1 directeur en een coördinator.

 

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties en giften en een jaarlijkse loterij.

 

 

De financiële jaarverslagen vind je hier:

 

 

 

 

 

 

De akte van oprichting vind je hier:

 

 

Het ingevulde formulier voor de ANBI erkenning vind je hier: